İnternet bağlantınız yavaş görünüyor.
Lütfen bekleyiniz.

KURUMSAL

Yıldızlar SSS Topluluğu

Yıldızlar SSS Holding; seramik, madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Holdingimiz, kendi bünyesindeki madenleri çıkarıp zenginleştiren sanayi tesislerine sahiptir.

Endüstriyel hammadde kaynakları, grup şirketlerinden Söğütsen Seramik Sanayi'nin fabrikalarında yer ve duvar karosu olarak değerlendirilip, en yüksek katma değerle ülke ekonomisine kazandırılmaktadır. Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sebahattin YILDIZ, Söğütsen Seramik A.Ş.'ye, önce şirket hisselerinin %7'sini satın alarak ortak olmuş, daha sonra kurumu kiralamış ve en son 2003 yılında kurumun tamamını satın almıştır. Söğütsen Seramik A.Ş.'nin üretim kapasitesi 2001 - 2006 yılları arasında üç kat artırılarak, şirket Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarından biri haline getirilmiştir.

Grubumuzun bir diğer önemli şirketi Eti Gümüş A.Ş., 2004 yılında yapılan özelleştirme kapsamında Holding bünyesine katılmıştır. Metalik hammadde kaynaklarından gümüş madenleri, Eti Gümüş Tesisleri'nde işlenerek, ülke ihtiyacının tamamını karşılayacak şekilde ve % 99.9 saflıkta değerlendirilmektedir.

Yıldızlar SSS Holding'in diğer metalik hammadde kaynakları olan çinko, kurşun ve bakır madenlerinin zenginleştirilmesi için 2007 yılında Eti Holding'e ait olan Ergani Bakır İşletmeleri ve 2008 yılında Türkiye'nin en büyük çinko - kurşun işletmelerine sahip olan Nesko A.Ş., Holding bünyesine katılmış, büyüme böylece sürdürülmüştür.

Enerji alanındaki faaliyetlere, Holdingimizin elinde bulunan çok sayıdaki kömür sahasının rezervleri ve kalori değerleri yön vermektedir.

Bunlardan biri olan Çankırı ili Orta ilçesindeki kömür madenini ülke ekonomisine kazandırmak için 380 MW güce sahip termik santralin lisansı alınmış ve yapım çalışmalarına başlanmıştır. Yıldızlar SSS Holding'in 2009 yılında devam eden yatırımları; Orta Termik Santrali, Ergani Bakır Konsantre Tesisi'nin yenilenmesi, Kurşunlu Seramik Granit Fabrikası, Gümüşhane Çinko - Kurşun Tesisleri ve diğer işletmelerimizdeki kapasite büyütme çalışmalarıdır.

© 2023 Yıldızlar SSS Holding A.Ş.