İnternet bağlantınız yavaş görünüyor.
Lütfen bekleyiniz.

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk

Yıldızlar SSS Topluluğu’nun sahip olduğu gelenekler, insana saygıyı ve halka yakınlığı öz değerlerinin bir parçası olarak görür. Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Bu çerçevede Yıldızlar SSS Topluluğu’nu oluşturan tüm kurumlarımızın kendi faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve topluma katkı sağlamayı öncelikli olarak görürüz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

© 2023 Yıldızlar SSS Holding A.Ş.