İnternet bağlantınız yavaş görünüyor.
Lütfen bekleyiniz.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız

Yıldızlar SSS Topluluğu şirketlerinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına pratik ve hızlı olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Yıldızlar SSS Topluluğu’nun insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

  • • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
  • • Topluluğu geleceğe taşıyacak, Yıldızlar SSS Topluluğu kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
  • • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve çözümcül yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

  • • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
  • • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
  • • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

  • • Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
  • • Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
  • • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.

Her çalışanımızın Grubumuzun ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.

Grubumuzun çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.

Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.

Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.

Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.

Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasını bekleriz.

İhtiyaçların karşılanmasında Grup içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.

İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, Grup ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.

Grubumuzu oluşturan sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.

© 2023 Yıldızlar SSS Holding A.Ş.